Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา

Smile TG

SMILE-TG TOUR
เปิดบริการมามากกว่า 15ปี โดยเริ่มเปิดบริการสำหรับพนักงานการบินไทย และบุคคลทั่วไป โดยบริการรับจัดทัวร์แบบเต็มรูปแบบ และแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ เช่น ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ภูฎาน ทัวร์เนปาล ทัวร์บาหลี
ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ไตัหวัน ทัวร์ลาว แบบเน้นคุณภาพในการบริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย

โดยมีทั้งแบบรวมตั๋วเครื่องบินและไม่รวมตั๋วเครื่องบิน, จองตั๋วเครื่องบิน, จองห้องพักต่างประเทศ
ในบริการที่รวดเร็ว ติดต่อสะดวกทุกทาง ทั้ง LINE, FACEBOOK, WEBSITE, TEL, EMAIL

บริการของเราเพิ่มเติม

 • แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • จำหน่ายตั๋วเครื่องบินสายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศ
  และต่างประเทศ
 • สำรองห้องพักของโรงแรมต่างๆ ทั้งในประเทศ
  และต่างประเทศ
 • บริการทำรับประกันการเดินทางทั่วโลก
  (รวดเร็ว ก่อนเดินทาง 3ชั่วโมง)
 • บริการให้เช่า POCKET WIFI ต่างประเทศ
 • บริการจัดขอวีซ่าของประเทศต่างๆ
 • บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ
 • บริการจัดนำเที่ยว สัมมนา และดูแลงานต่างประเทศ

เจี๊ยบ (089-701-0632)

จุ๋ม (087-353-9412)


รายละเอียดการติดต่อ

Smile TG

บริษัท สไมล์ทีจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท สไมล์ทีจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 16/29 ถ.วิภาวดีรังสิต 22 แยก 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105557057632
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/07571 (ประเภททั่วไป)

สอบถามข้อมูล