Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
22 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

SMTG191176
ชมและถ่ายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน,ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road,วิหารเซนต์ปอล ,เซนาโด้สแควร์
ช้อปปิ้งหลอหวู่,ตลาดกงเป่ย
เป็ดย่าง,ห่านพะโล้
เดินทางช่วง
9 ก.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 (16 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
 Royal Jordanian
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท

PEK03 BEIJING นางพญาเหนือมังกร นอนออนเซ็น 5D3N BY HU

ทัวร์โค้ด

SMTG200162
**เช็คอิน สุวรรณภูมิ 22.30น. ของวันที่ระบุ
BKK-PEK HU7996 / 01.35-07.20
PEK-BKK HU7795 / 19.15-23.55
**ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1500บาท ชำระพร้อมมัดจำ
**ไม่รวมทิป 1500บาท
**เด็กอายุต่ำกว่า 20ปี นับถึงวันกลับ เพิ่ม +3000บาท
**เด็กอายุต่ำกว่า 18ปี ต้องทำวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 2300บาท
จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังต้องห้าม , นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง , กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN , แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมในห้องพักส่วนตัว , โชว์กายกรรมปักกิ่ง
GST-PEK03-BEIJING 5D3N BY HU APR-OCT20 / UPD: 16JAN BY JM
เดินทางช่วง
19 ส.ค. - 18 ต.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
 Hainan Airlines
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,999 บาท