Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ซ่อน
ทัวร์เชค
พบ
14 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

BEAUTIFUL BAVARIA (บินตรง) ออสเตรีย เชค เยอรมัน 8 วัน 5 คืน EVA AIR (BR) **พค-มิย63

ทัวร์โค้ด

SMTG200883
**เช็คอิน สุวรรณภูมิ 23.30น. ของวันที่ระบุ
BKK-VIE BR061 / 02.45-08.25
VIE-BKK BR062 / 18.25-10.30+1
**ไม่รวมวีซ่าออสเตรีย 4200บาท(ราคาใหม่) และไม่รวมทิป 1800บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
แถมฟรี SIM CARD , สายการบินอีวีเอ แอร์ บินตรงไป - กลับนครเวียนนา , พระราชวังเชิร์นบรุน , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , ริมทะเลสาบที่ฮอลสตัท , เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ
VAC-BEAUTIFUL BAVARIA 8D5N BR MAY-JUN20 --NEW VISA / UPD: 25FEB BY JM
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
 EVA Air
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

EK007 SUMMER เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน EMIRATE **ราคารวมวีซ่าแล้ว **เปิดเพิ่ม เมย-มิย63

ทัวร์โค้ด

SMTG200194
**ราคารวมวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน
มิวนิค , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , ซาลส์บูร์ก , ฮัลล์สตัทท์ , เวียนนา , พระราชวังเชินบรุนน์ , ปราสาทปราก , สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน
ONE-EK007-SUMMER 8D5N EK APR-JUN20 / UPD: 20JAN BY JM
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. - 30 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

EK015B SUMMER (3ประเทศ) ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน EMIRATE **เปิดใหม่ เมย-กค63

ทัวร์โค้ด

SMTG200195
**ราคาไม่รวมวีซ่าเชงเก้นออสเตรีย
เที่ยวสบายไม่เร่งรีบจ้า , บูดาเปสต์ , กรุงเวียนนา , ซาลส์บูร์ก , ฮัลล์สตัทท์ , เชสกี้ครุมลอฟ , , สะพานชาร์ลส์ , ปราสาทปราก HILIGHT: ล่องเรือแม่น้ำดานูบ , เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
ONE-EK015B-SUMMER HUNGARY AUSTRA CZECH 8D5N EK APR-JUL20 / UPD: 20JAN BY JM
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 8 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 39,900 บาท

EUR001 EASTERN EUROPE ยุโรปตะวันออก 5ประเทศ 9วัน 6คืน การบินไทย **เปิดเพิ่ม ถึง ตค63

ทัวร์โค้ด

SMTG190113
**เช็คอิน สุวรรณภูมิ 22.00น. วันที่ระบุ
BKK-MUC TG924 (00:50 - 06:45)
VIE-BKK TG937 (14:35 - 05:20)
**ไม่รวมวีซ่าเชค 4000บาท (ชำระพร้อมมัดจำ)
**ไม่เอาตั๋ว ลดลง 20000บาท
เจาะยุโรปตะวันออก 5ประเทศ...เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี , ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์ , ฮัลล์สตัทท์ , เชสกี้ครุมลอฟ , ปราสาทปราก , บูดาเปสต์ , ล่องแม่น้ำแม่น้ำดานูบ , เข้าชมพระราชวังและสวนเชินน์บรุน
BEST-EUR001-TG-EASTERN EUROPE MAR-OCT20 / UPD: 12FEB BY JM
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 29 ต.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
25 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
17 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63
8 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63
 Thai Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 60,900 บาท

MUC-EK005 ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน EK

ทัวร์โค้ด

SMTG200496
ปราสาทนอยชวานสไตน์ , พระราชวังเชินบรุนน์ , ปราสาทปราก , ล่องเรือแม่น้ำดานูบ , เชสกี้ ครุมลอฟ , ฮัลสตัท
GQ3MUC-EK005-ULTIMATE EASTERN EUROPE 8D5N EK MAR-JUN20 / UPD: 04FEB BY JM
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 29 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

MUC-EK006 CALL ME EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน EK **เปิดใหม่ มีค-มิย63

ทัวร์โค้ด

SMTG200621
Austria-Germany-Czech-Slovak-Hungary
มิวนิค , โรเธนเบิร์ก , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , ฮัลสตัท , เวียนนา
GQ3MUC-EK006-CALL ME EASTERN EUROPE 9D6N MAR-JUN20 / UPD: 04FEB BY JM
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 30 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 51,900 บาท