Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ซ่อน
ทัวร์ฮ่องกง
พบ
130 ช่วงวันเดินทาง จาก 11 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

HH8-CX 9 TEMPLE ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (พัก ฮ่องกง 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

SMTG191181
เจ้าแม่ทับทิม,เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น,เจ้าพ่อแชกงหมิว,เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ,เจ้าพ่อกวนอู,เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์,เจ้าพ่อหวังตาเซียน,วัดชีชิหลิน,พระใหญ่วัดโป่หลิน
ช้อปปิ้งจิมวาจุ่ย ถนนนาธาน,ช้อปปิ้ง City gate Outlet
เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 28 ก.ย. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
 • 11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
  17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
  18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
  24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
  1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
  14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
  4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Cathay Pacific
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 16,999 บาท

HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (พักฮ่องกง 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

SMTG191202
ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์,วัดหวังต้าเซียน,นั่งรถรางพีคแทรม
เลดี้มาร์เก็ต
เป็ดย่าง, ห่านพะโล้
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 28 ก.ย. 63 (33 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
 • 4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
  10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
  11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
  17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
  18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
  24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
  25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
  1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
  14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
  4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 24 )
 Cathay Pacific
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 13,999 บาท

HH12-RJ Free days Hkg-Shopping 3 Days Apr-Sep

ทัวร์โค้ด

SMTG200895
วัดแชกง, วัดกังหัน, เจ้าแม่กวนอิม, วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
เป็ดย่าง, ห่านพะโล้
เดินทางช่วง
7 มิ.ย. - 22 ก.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
12 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
23 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
20 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
 Royal Jordanian
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

SMTG191176
ชมและถ่ายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน,ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road,วิหารเซนต์ปอล ,เซนาโด้สแควร์
ช้อปปิ้งหลอหวู่,ตลาดกงเป่ย
เป็ดย่าง,ห่านพะโล้
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. 63 - 3 ม.ค. 64 (18 ช่วงวันเดินทาง)
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
 Royal Jordanian
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท

WS HM1-CX Zapp Hkg-Lantau-HZMB-Mfm 3 Days

ทัวร์โค้ด

SMTG191185
นั่งรถข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก,เวเนเชี่ยน,
จิมซาจุ่ย,
เป็ดย่าง
เดินทางช่วง
13 มิ.ย. - 21 ก.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
 Cathay Pacific
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 19,999 บาท

HM2-CX Zeed ฮ่องกง มาเก๊า นั่งรถข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก 3 Days

ทัวร์โค้ด

SMTG200143
นั่งรถข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก,เวเนเชี่ยน,คาซิโนหรู,ปาริเชี่ยน
ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย
เดินทางช่วง
13 มิ.ย. 63 - 2 ม.ค. 64 (15 ช่วงวันเดินทาง)
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
 Cathay Pacific
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 17,999 บาท

HH3-(HX) CHIC ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา

ทัวร์โค้ด

SMTG191184
ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน, นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์, วัดหวังต้าเซียน, นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต, จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด
เป็ดย่าง+ห่านพะโล้
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 14 ก.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
 Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 14,444 บาท

HM4-RJ Super II-Hkg-Lantau-Mfm 4 Days

ทัวร์โค้ด

SMTG200151
พระใหญ่ลันเตา, เวเนเชี่ยน
จิมซาจุ่ย, Citygate Outlet
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 15 ก.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
 Royal Jordanian
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,999 บาท

HM3-HX ฮ่องกงที่รัก มาเก๊าที่คิดถึง Hkg-Lantau-Mfm 3 Days (Hkg1+Mfm1)

ทัวร์โค้ด

SMTG200893
นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก, Symphony Of light
พระใหญ่ลันเตา, กระเช้านองปิง, Citygate Outlet
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 21 ก.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
 Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 23,999 บาท

ZHKG02 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลทส์โก ส้มขอพร]

ทัวร์โค้ด

SMTG200867
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโปวหลิน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงมิว
ขอพรคู่รักวัดหวังต้าเซียน วัดอาม่ามาเก๊า วัดเปากง พักฮ่องกง 2 คืน
เดินทางช่วง
21 ส.ค. - 7 ก.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม