Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ซ่อน
ทัวร์ฮังการี
พบ
4 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

EUR001 EASTERN EUROPE ยุโรปตะวันออก 5ประเทศ 9วัน 6คืน การบินไทย **เปิดเพิ่ม ถึง ตค63

ทัวร์โค้ด

SMTG190113
**เช็คอิน สุวรรณภูมิ 22.00น. วันที่ระบุ
BKK-MUC TG924 (00:50 - 06:45)
VIE-BKK TG937 (14:35 - 05:20)
**ไม่รวมวีซ่าเชค 4000บาท (ชำระพร้อมมัดจำ)
**ไม่เอาตั๋ว ลดลง 20000บาท
เจาะยุโรปตะวันออก 5ประเทศ...เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี , ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์ , ฮัลล์สตัทท์ , เชสกี้ครุมลอฟ , ปราสาทปราก , บูดาเปสต์ , ล่องแม่น้ำแม่น้ำดานูบ , เข้าชมพระราชวังและสวนเชินน์บรุน
BEST-EUR001-TG-EASTERN EUROPE MAR-OCT20 / UPD: 12FEB BY JM
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 29 ต.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
17 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63
8 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63
 Thai Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 60,900 บาท