Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ซ่อน
ทัวร์เกาหลีใต้
พบ
244 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

JEJU SILVER PACKAGE IN SEPTEMBER 4วัน 2คืน

ทัวร์โค้ด

SMTG200984
สายการบิน JEJU AIR บินตรง ดอนเมือง-เกาะเจจู
ภูเขาซองอัค , ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง , หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ , โขดหินรูปหัวมังกร
OPTION: ไร่ชาโอซุลลอค(3000วอน) / เท็ดดี้แบร์ ซาฟารี(10000วอน) / โชว์กายกรรม(12000วอน) / ปั่นจักรยานเรียลไบท์(12000วอน) / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(20000วอน)
เดินทางช่วง
1 ก.ย. - 3 ต.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63
2 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
7 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63
8 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
 • 10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
  13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
  14 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63
  15 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63
  16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63
  17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
  20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
  21 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63
  22 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63
  23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
  27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
  28 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63
  29 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63
  30 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Jeju Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 6,490 บาท

JEJU GOLD PACKAGE IN SEPTEMBER 4วัน 2คืน

ทัวร์โค้ด

SMTG200985
สายการบิน JEJU AIR บินตรง ดอนเมือง-เกาะเจจู
เท็ดดี้ แบร์ ซาฟารี , โชว์กายกรรม , พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค , ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง , โขดหินรูปหัวมังกร , หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
เที่ยวไม่ต้องซื้อออฟชั่นเพิ่ม + อาหารครบ + ซีฟู๊ดนึ่ง
เดินทางช่วง
1 ก.ย. - 3 ต.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63
2 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
7 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63
8 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
 • 10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
  13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
  14 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63
  15 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63
  16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63
  17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
  20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
  21 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63
  22 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63
  23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
  27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
  28 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63
  29 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63
  30 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Jeju Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 8,390 บาท

JEJU SILVER PACKAGE IN OCTOBER 4วัน 2คืน

ทัวร์โค้ด

SMTG200986
สายการบิน JEJU AIR บินตรง ดอนเมือง-เกาะเจจู
ภูเขาซองอัค , ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง , หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ , โขดหินรูปหัวมังกร
OPTION: โชว์กายกรรม(12000วอน) / คาเมเลียฮิลล์(8000วอน) / ชาโอซุลลอค(3000วอน) / ปั่นจักรยานเรียลไบท์(12000วอน) / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(20000วอน)
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 3 พ.ย. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63
3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
4 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
5 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63
7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
 • 10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  11 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
  12 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63
  13 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
  15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63
  17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
  18 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63
  19 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63
  20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
  22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
  24 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63
  25 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63
  26 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63
  27 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63
  28 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
  29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
  30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
  31 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Jeju Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,190 บาท

JEJU GOLD PACKAGE IN OCTOBER 4วัน 2คืน

ทัวร์โค้ด

SMTG200987
สายการบิน JEJU AIR บินตรง ดอนเมือง-เกาะเจจู
เท็ดดี้ แบร์ ซาฟารี , คาเมเลียฮิลล์ , พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค , สวนฮอนอินจิ , หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ , ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
เที่ยวไม่ต้องซื้อออฟชั่นเพิ่ม + อาหารครบ + ซีฟู๊ดนึ่ง
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 3 พ.ย. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63
3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
4 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
5 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63
7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
 • 10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  11 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
  12 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63
  13 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
  15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63
  17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
  18 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63
  19 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63
  20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
  22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
  24 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63
  25 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63
  26 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63
  27 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63
  28 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
  29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
  30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
  31 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Jeju Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,090 บาท

JEJU SILVER PACKAGE IN NOVEMBER 4วัน 2คืน

ทัวร์โค้ด

SMTG200988
สายการบิน JEJU AIR บินตรง ดอนเมือง-เกาะเจจู
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม , ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง , หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ , โขดหินรูปหัวมังกร
OPTION: ไร่ชาโอซุลลอค(3000วอน) / สวนส้ม(8000วอน) / คาเมเลียฮิลล์(8000วอน) / โชว์กายกรรม(12000วอน) / ปั่นจักรยานเรียลไบท์(12000วอน) / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(20000วอน)
เดินทางช่วง
1 พ.ย. - 3 ธ.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 63 - 4 พ.ย. 63
2 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63
3 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63
4 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63
8 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63
9 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63
 • 10 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63
  11 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63
  12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
  13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
  14 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63
  15 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63
  16 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63
  17 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63
  18 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63
  19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
  20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
  21 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63
  22 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63
  23 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63
  24 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63
  25 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63
  26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
  27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
  28 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63
  29 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63
  30 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Jeju Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 6,990 บาท

JEJU GOLD PACKAGE IN NOVEMBER 4วัน 2คืน

ทัวร์โค้ด

SMTG200989
สายการบิน JEJU AIR บินตรง ดอนเมือง-เกาะเจจู
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม , คาเมเลียฮิลล์ , สวนส้ม , พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค , ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง , หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
เที่ยวไม่ต้องซื้อออฟชั่นเพิ่ม + อาหารครบ + ซีฟู๊ดนึ่ง + บูเดชิเก
เดินทางช่วง
1 พ.ย. - 3 ธ.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 63 - 4 พ.ย. 63
2 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63
3 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63
4 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63
8 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63
9 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63
 • 10 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63
  11 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63
  12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
  13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
  14 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63
  15 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63
  16 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63
  17 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63
  18 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63
  19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
  20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
  21 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63
  22 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63
  23 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63
  24 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63
  25 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63
  26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
  27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
  28 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63
  29 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63
  30 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Jeju Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 8,890 บาท

JEJU SILVER PACKAGE IN DECEMBER 4วัน 2คืน

ทัวร์โค้ด

SMTG200990
สายการบิน JEJU AIR บินตรง ดอนเมือง-เกาะเจจู
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน หรือ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม , วัดซันบังซา , ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง , หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ , โขดหินรูปหัวมังกร
OPTION: พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (3000วอน) // สวนส้มไร้เมล็ด(8000วอน) // คาเมเลียฮิลล์(8000วอน) // โชว์กายกรรม (12000วอน) // ปั่นจักรยานเรียลไบท์(12000วอน) // พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(20000วอน)
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63
2 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
6 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
 • 10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
  11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
  12 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
  13 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63
  14 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63
  15 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63
  16 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63
  17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
  18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
  19 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
  20 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63
  21 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63
  22 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
  23 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63
  24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
  25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
  26 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63
  27 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63
  28 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
  30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
  31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Jeju Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,190 บาท

JEJU GOLD PACKAGE IN DECEMBER 4วัน 2คืน

ทัวร์โค้ด

SMTG200991
สายการบิน JEJU AIR บินตรง ดอนเมือง-เกาะเจจู
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน หรือ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม , คาเมเลียฮิลล์ , สวนส้ม , พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค , วัดซันบังซา , ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง , หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ , โขดหินรูปหัวมังกร
เที่ยวไม่ต้องซื้อออฟชั่นเพิ่ม + อาหารครบ + ซีฟู๊ดนึ่ง + บูเดชิเก
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63
2 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
6 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
 • 10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
  11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
  12 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
  13 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63
  14 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63
  15 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63
  16 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63
  17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
  18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
  19 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
  20 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63
  21 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63
  22 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
  23 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63
  24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
  25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
  26 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63
  27 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63
  28 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
  30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
  31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Jeju Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,090 บาท