Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ให้เช่า Pocket Wifi

การเช่าเครื่อง POCKET WIFI ROUTER
ญี่ปุ่น / เกาหลี / ไต้หวัน / จีน

 

image_wifi02

การนับวันที่ต้องการเช่า ==> ให้เริ่มนับจำนวนวัน ให้เริ่มนับวันแรกที่เดินทางถึงต่างประเทศ จนถึงวันสุดท้ายที่ออกจากต่างประเทศ

การรับและส่งคืนเครื่อง ==> ลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าจะรับและคืนเครื่อง ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ   ในวันเดินทาง หรือจะรับที่ออฟฟิตของ SMILE-TG TOUR หลังบริษัทการบินไทยสำนักงานใหญ่ ก่อนเดินทาง 1-2วัน ได้ค่ะ

**ข้อแนะนำในการใช้งาน รบกวนลูกค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานดังต่อไปนี้ เช่น โหลดบิท ดู youtube ดูหนังออนไลน์ เล่นเกม หรือโหลดไฟล์ภาพหนักๆ จะทำให้มีการจำกัดการใช้งานจากทางเจ้าของเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอันเนื่องมาจากที่ลูกค้านำระบบไปใช้งานที่ไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ค่ะ ทางบริษัทไม่มีมาตรการคืนเงินให้กับลูกค้าหากเกิดกรณีดังกล่าว

 PACKAGE / การใช้งาน

สัญญาณการใช้งาน

 • ความเร็วระดับ 4G LTE แบบ Unlimited (ค่าเช่าวันละ 280.-) รวมประกันเครื่องวันละ 50บาท

การใช้งาน POCKET WIFI

 •   อุปกรณ์ POCKET WIFI รองรับ 4G LTE  ที่ครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น

 •   ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้ง

 •   ประเทศญี่ปุ่น ความเร็วระดับ 4G LTE แบบ Unlimited

 •   เชื่อมต่อได้10devices

 •   ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 ชั่วโมง

 

อัตราค่าบริการ

 (คิดค่าบริการนับจากวันที่เดินทางถึงวันแรก และวันที่เดินทางออกวันสุดท้าย)

 •   ค่าเช่าอุปกรณ์ POCKET JAPAN WIFI           ค่าบริการวันละ 280 บาท

 •   ค่าเช่าอุปกรณ์ POCKET KOREA WIFI         ค่าบริการวันละ 280 บาท

 •   รวมประกันความเสียหาย    (ไม่คืนเงินค่าประกันความเสียหาย)

ประเภทอุปกรณ์

กรณีสมัครแพคเกจประกัน

กรณีไม่สมัครแพคเกจประกัน

เสียหาย ชำรุด

สูญหาย โดนขโมย

เสียหาย ชำรุด สูญหาย โดนขโมย

POCKET WIFI

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

5,000 THB

10,000 THB

SIM Card

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

400 THB

800 THB

สายชาร์จ USB

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

100 THB

200 THB

AC Adaptor

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

100 THB

200 THB

กระเป๋า

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

250 THB

500 THB

เงื่อนไขการสมัครและใช้บริการ

 •    สมัครใช้บริการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2-3 วันทำการ (กรณีประสงค์ให้จัดส่งทาง EMS กรุณาเผื่อเวลาในการจัดส่งประมาณ 2 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

 •    โอนเงินมัดจำเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ

 •    ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wifi หรือไม่ก็ตาม

 •    หลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์จะถูกส่งภายใน 2 วันก่อนการเดินทาง

 •    การจัดส่ง-รับคืน และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 •    ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิดรวมทั้งค่าบริการเสริม(แพคเกจประกันความเสียหาย) ที่ท่านสมัครไว้เพิ่มเติมด้วย

 •    กรณียกเลิก ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

 •    กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 •    กรณีที่ท่านได้สมัครแพคเกจประกัน จะได้รับการยกเว้นค่าเสียหายแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้

         กรณีท่านมิได้สมัครแพคเกจประกัน จะต้องชำระค่าเสียหายของแต่ละอุปกรณ์เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ (ดูรายละเอียดที่ PACKAGE / การใช้งาน)

 •    อุปกรณ์ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ WASABI WIFI เป็นทรัพย์สินของ บริษัท หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย แพคเกจการประกันความเสียหายถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้

 •    แพคเกจการประกันความเสียหาย จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด

 •    WASABI Wifi   เป็นตัวแทนให้บริการเช่า POCKET WIFI โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศญีปุ่น ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ญี่ปุ่น อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

 •    WASABI WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง

FAIR USAGE POLICY: การให้บริการเช่าอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของบริษัท ยึดตามหลักการให้บริการเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น ที่ให้บริการเครือข่ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไป นโยบายการใช้งานข้อมูลกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก เช่น การดาวน์โหลด Bittorrent, เล่นเกมส์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทปริมาณสูง, การดูวีดีโอผ่านอินเตอร์เน็ท หรือ การดาวน์โหลดไฟล์ปริมาณมากๆ เป็นต้น  อาจทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น

 

สอบถามข้อมูล

เราจะติดต่อกลับไปในเวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ติดต่อทาง Line

qrcode
line@

ให้เราช่วยเหลือคุณ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.