Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ซ่อน
HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (พักฮ่องกง 2 คืน)

HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (พักฮ่องกง 2 คืน)

ทัวร์โค้ด
SMTG191202
Smile TG
ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์,วัดหวังต้าเซียน,นั่งรถรางพีคแทรม
Smile TG
เลดี้มาร์เก็ต
Smile TG
เป็ดย่าง, ห่านพะโล้
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
เริ่มต้น
13,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่) อื่นๆ
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 13,999 แสดง -
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 13,999 แสดง -
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 13,999 แสดง -
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 13,999 แสดง -
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 16,999 แสดง -
25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 16,999 แสดง -
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 13,999 แสดง -
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 13,999 แสดง -
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 13,999 แสดง -
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 14,999 แสดง -
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 13,999 แสดง -
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 13,999 แสดง -
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 13,999 แสดง -
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 13,999 แสดง -
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 13,999 แสดง -
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 13,999 แสดง -
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 13,999 แสดง -
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 13,999 แสดง -
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 13,999 แสดง -
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 13,999 แสดง -
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 13,999 แสดง -
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 13,999 แสดง -
26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 13,999 แสดง -