Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ซ่อน
ITHB803 สายมูถูกใจสิ่งนี้ นครศรีธรรมราช ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง 3วัน 1คืน **รถบัส Bus เริ่มต้น 2999.-

ITHB803 สายมูถูกใจสิ่งนี้ นครศรีธรรมราช ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง 3วัน 1คืน **รถบัส Bus เริ่มต้น 2999.-

ทัวร์โค้ด
SMTG201018
Smile TG
18.30น. จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ
Smile TG
ทัวร์นครศรีธรรมราช , วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) , วัดเจดีย์ไอ้ไข่ , วัดธาตุน้อย (ไหว้หลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์) , หมู่บ้านคีรีวง , วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
Smile TG
พักนครศรีธรรมราช 1 คืน + อาหาร 5มื้อ (ไม่รวมทิป 300บาท)
3 วัน 1 คืน / เริ่มเพียง
เริ่มต้น
2,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่) อื่นๆ
29 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 2,999 แสดง -
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 2,999 แสดง -
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 2,999 แสดง -
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 3,999 แสดง -
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 3,999 แสดง -
24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 2,999 แสดง -
30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 3,999 แสดง -