Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ซ่อน
ITH000 เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน 4วัน 2คืน สค-ธค63 **รถตู้ VAN

ITH000 เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน 4วัน 2คืน สค-ธค63 **รถตู้ VAN

ทัวร์โค้ด
SMTG201020
Smile TG
23.00น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ
Smile TG
เพชรบูรณ์ , เขาค้อ , คิงคองเขาค้อ , ไร่ GBและทุ่งกังหันลม , พระธาตุผาซ่อนแก้ว , ภูทับเบิก , จ.เลย , พระธาตุศรีสองรัก , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อ.เชียงคาน , แก่งคุดคู้ , ถนนคนเดินเชียงคาน , ตักบาตรข้าวเหนียว , หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด , บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือ สกายวอล์คเชียงคาน , ไร่กำนัลจุล
Smile TG
พักภูเรือ 1คืน + พักเชียงคาน 1คืน + อาหาร 6มื้อ (ไม่รวมทิป 300บาท)
4 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
เริ่มต้น
5,555 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่) อื่นๆ
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 5,555 แสดง -
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 5,555 แสดง -
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 5,555 แสดง -
17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 5,555 แสดง -
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 5,555 แสดง -
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 6,555 แสดง -
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 5,555 แสดง -
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 6,555 แสดง -
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 6,555 แสดง -
30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 5,555 แสดง -
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 6,555 แสดง -
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 5,555 แสดง -
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 5,555 แสดง -
27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 6,555 แสดง -
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 6,555 แสดง -
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 6,555 แสดง -
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 6,555 แสดง -
18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 6,555 แสดง -