Smile TG
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

วันหยุดประเทศไทย ปี 2563 / 2020

กันยายน 6, 2019 | by Smile TG

ปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคม 63วันพุธวันขึ้นปีใหม่
25 มกราคม 63วันเสาร์วันตรุษจีน *
9 กุมภาพันธ์ 63วันอาทิตย์วันมาฆบูชา
10 กุมภาพันธ์ 63วันจันทร์วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เมษายน 63วันจันทร์วันจักรี
13  – 16 เมษายน 63วันจันทร์ – วันพฤหัสบดีวันสงกรานต์
1 พฤษภาคม 63วันศุกร์วันแรงงาน *
6 พฤษภาคม 63วันพุธวันวิสาขบูชา
13 พฤษภาคม 63วันพุธวันพืชมงคล *
24 พฤษภาคม 63วันอาทิตย์จุดจบของเราะมะฎอน *
3 มิถุนายน 63วันพุธวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
5 กรกฎาคม 63วันอาทิตย์วันอาสาฬหบูชา *
6 กรกฎาคม 63วันจันทร์วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 63วันอังคารวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 63วันพุธวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม 63วันอังคารวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม 63วันศุกร์วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 63วันเสาร์วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม 63วันพฤหัสบดีวันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคม 63วันศุกร์คริสต์มาส *
31 ธันวาคม 63วันพฤหัสบดีวันส่งท้ายปีเก่า

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันอาสาฬหบูชาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น